Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Projekty europejskie -› Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dodano: 2017-09-26 08:26:54
Zmodyfikowano: 2017-09-26 08:26:54
Opublikował: Mariusz Klimecki
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 507
ilustracja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 21 czerwca 2017 r. zawarł porozumienie nr RPDS.02.01.01-02-0036/16-00  o dofinansowanie Projektu „Konsolidacja usług IT sądów powszechnych na terenie województwa dolnośląskiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach 2 Osi Priorytetowej „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działania nr 2.1 „E-usługi publiczne” i poddziałania nr 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne”.
 
Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest wdrożenie nowych i podniesienie jakości i dostępności istniejących e-usług publicznych w sądach powszechnych oraz jednostkach z ich otoczenia na terenie województwa dolnośląskiego.
 
Cele szczegółowe to:
- usprawnienie wymiany informacji z mieszkańcami województwa, poprzez zastosowanie usług elektronicznych,
- rozwijanie usług dla obywateli dostępnych za pomocą technik informatycznych,
- integracja z Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP,
- poprawa rozwoju technologicznego regionu poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań  ICT.
 
Realizacja Projektu pozwoli na:
- zoptymalizowanie nakładów budżetowych ponoszonych na informatyzację sądownictwa w  województwie dolnośląskim,
- dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- stworzenie nowoczesnego, przyjaznego i zorientowanego na obywatela rozwiązania teleinformatycznego.

W ramach realizacji Projektu powstaną nowe, wysokopoziomowe usługi elektroniczne:
1.Usługa dostępu zdalnego do akt spraw sądowych dla sędziów i pracowników jednostek sądów;
2.Usługa Digitalizacji Dokumentacji Papierowej;
3.Usługa Regionalnej Platformy druku;
4.Regionalna platforma wymiany danych pomiędzy sądami i jednostkami z ich otoczenia;
5.Usługa wymiany informacji o pełnomocnikach zawodowych (adwokatach i radcach prawnych) wpisanych na listy okręgowe w obszarze województwa dolnośląskiego;
6.Usługa Internetowego Regionalnego Informatora Sądowego.
 
Niniejszy Projekt swoim zakresem obejmuje wdrożenie nowych e-usług publicznych we wszystkich sądach powszechnych na terenie województwa dolnośląskiego, wprowadzając nowe rozwiązania techniczne i jakościowe do wymiaru sprawiedliwości.  
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Katarzyna Sandecka

Data wytworzenia informacji
25.09.2017 r.
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.