2015

Dodano: 2015-07-28 08:07:27
Zmodyfikowano: 2016-01-21 10:42:33
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 6108
Informacja statystyczna dotycząca spraw rozpoznanych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Sąd Apelacyjny
we Wrocławiu
pozostałość
z roku 2014
wpływ
w  2015 r.
załatwienie
w 2015 r.
pozostałość
na dzień 31.06.2015 r.
I Wydział Cywilny
461
5 137
5 155
443
 
sprawy cywilne
334
4 048
4 059
323
w tym:
ACa
286
1 499
1 492
293
ACz
27
2 166
2 181
12
ACo
0
52
51
1
WSC
11
143
143
11
S
10
188
192
6
sprawy gospodarcze
127
1 089
1 096
120
ACa
103
336
340
99
ACz
14
661
664
11
ACo
0
11
11
0
WSC
10
81
81
10
S
0
0
0
0
II Wydział Karny
374
3 075
3 767
312
w tym:
AKa
27
343
343
27
AKz
23
517
521
19
AKo
26
235
234
27
AKzw
284
2 509
2 568
225
AKp
0
10
10
0
WKK
13
59
59
13
S
1
32
32
1
III Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
1 637
3 428
3 424
1 641
w tym:
sprawy pracownicze
28
163
174
17
APa
10
40
41
9
APz
11
73
81
3
APo
1
32
31
2
WSC
6
12
15
3
S
0
6
6
0
sprawy ubezpieczeniowe
1 609
3 265
3 250
1 624
AUa
1 489
2 468
2 486
1 471
AUz
77
376
399
54
AUo
1
1
2
0
WSC
41
405
347
99
S
1
15
16
0
Razem
2 472
12 270
12 346
2 396
Zestawienie sporządził: Oddział do spraw Analiz i Organizacji Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie danych przekazanych przez sekretariaty wydziałów w sprawach MS za  2015 r.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Alina Maciejewska-Kuriata

Data wytworzenia informacji
27.07.2015 r.