Z-362-25/17
Dodano: 2017-11-08 17:25:24
Zmodyfikowano: 2017-11-14 09:06:40
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 249
Przedmiot zamówienia: „Usługa przeprowadzenia badań społecznych i diagnozy postaw obywateli wobec produktów Projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w ramach 2. osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Termin składania ofert: 23.11.2017 r.
Ogłoszenie o zamówieniu ( format PDF, 213 KB )
SIWZ ( format PDF, 1.1 MB )
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ ( format PDF, 545 KB )
Załącznik nr 1a do Umowy ( format PDF, 210 KB )
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy ( format PDF, 425 KB )
Modyfikacja SIWZ 9.11.2017 ( format PDF, 25 KB )
Zmiana treści SIWZ z dnia 10.11.2017 r ( format PDF, 1.7 MB )
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Katarzyna Sandecka

Data wytworzenia informacji
08.11.2017 r.