Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Aktualności i Ogłoszenia

RSS
Wyświetlaj na stronie: 
Dodano: 2011-04-07 10:01:51
Zmodyfikowano: 2011-06-04 19:53:45
Opublikował: Rafał Sulkowski
Przez: Rafał Sulkowski

Szanowni Państwo.
Poniżej uprzejmie przekazujemy informację o decyzji Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2011 r. o unieważnieniu postępowania nr ZP-PN/6/2011. 

› więcej

Dodano: 2011-04-06 15:19:55
Zmodyfikowano: 2011-05-09 12:44:38
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski

Poniżej przedstawiamy oświadczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia
6 kwietnia 2011 r. 

› więcej

Dodano: 2011-04-05 12:45:03
Zmodyfikowano: 2011-12-31 15:20:09
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski
Link do filmu dla głuchoniemych
 W dniu 25 marca 2011 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku Sądu Rejonowego w Legnicy położonego przy ul. T. Kościuszki 1-3. W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, władz miasta, duchowieństwa  oraz  Policji. Szczególnie należy podkreślić obecność na otwarciu Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzeja Niedużaka, który wraz z Panią Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy Krystyną Zawadą przecięli symboliczna wstęgę.  Zarówno Prezes Sądu Apelacyjnego, jak i Sądu Okręgowego w swoich wystąpieniach wskazywali m.in. na znakomite warunki pracy dla sędziów i pracowników administracyjnych, co powinno wpłynąć też na wyższą sprawność i jakość wykonywanej przez nich pracy.
Nowy budynek jest trzecim budynkiem, w którym urzęduje obecnie Sąd Rejonowy. Został on przejęty w trwały zarząd w kwietniu 2008 r. i poddany gruntownemu remontowi. Prace remontowe trwały od sierpnia 2009 r. do  grudnia 2010 r. Przed przejęciem w budynku tym urzędowała Policja.
W budynku tym będą urzędowały dwa wydziały cywilne, które zostaną przeniesione z dwóch pozostałych budynków Sądu Rejonowego tj.  I Wydział  Cywilny z budynku przy     ul. Złotoryjskiej oraz VII Wydział Cywilny z ulicy Gen. Andersa. Ponadto w nowej siedzibie będą znajdować się archiwa dla ksiąg wieczystych ( w systemie tzw. papierowym), akt notarialnych oraz wydziałów cywilnych. Przeniesienie tych wydziałów, jak też pierwsze rozprawy, zaplanowane są na kwiecień 2011 r.
                                                                   
Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w zakresie spraw cywilnych
SSA Małgorzata Lamparska
Przemówienie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzeja Niedużaka
Przemówienie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Andrzeja Niedużaka
Uroczyste przecięcie wstęgi
Uroczyste przecięcie wstęgi
Przemówienie Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Romana Purgała
Przemówienie Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Romana Purgała

› więcej
Dodano: 2011-04-05 14:07:09
Zmodyfikowano: 2011-12-31 15:19:01
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski
Link do filmu dla głuchoniemych
W dniu 29 marca 2011 r. Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu gościł delegację saksońskiej grupy parlamentarnej FDP, a wśród nich Dr Jurgena Martensa – Ministra Sprawiedliwości Saksonii.
Na spotkaniu, które przebiegało w serdecznej atmosferze, poruszano sprawy związane ze współpracą polskich i niemieckich organów wymiaru sprawiedliwości dotyczącą m. in. przestępczości przygranicznej, wykonywania Europejskich Nakazów Aresztowania, a także wymieniono poglądy dotyczące efektywności przewidywanego do wprowadzenia do systemu nagrywania rozpraw sądowych na elektroniczne nośniki informacji.
W dyskusji wyrażano pogląd, że tego typu spotkania stanowią nieodzowny element w wymianie doświadczeń pomiędzy przedstawicielami niemieckich i polskich organów wymiaru sprawiedliwości, co przekonuje o konieczności ich kontynuacji, zwłaszcza w tzw. grupach roboczych, w zależności od specjalizacji sędziów orzekających w sprawach karnych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w zakresie spraw karnych
SSA Witold Franckiewicz

Delegacja saksońskich posłów fot. nr 1
Delegacja saksońskich posłów fot. nr 2
Delegacja saksońskich posłów fot. nr 3
Delegacja saksońskich posłów fot. nr 4

› więcej
Dodano: 2011-04-04 07:52:11
Zmodyfikowano: 2011-12-31 15:21:22
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski
Link do filmu dla głuchoniemych
W dniu 1 kwietnia 2011 r. odbyło się spotkanie sędziów i pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu celem, którego było podziękowanie Pani SSA Małgorzacie Bohun za sześcioletnią pracę na stanowisku Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Pani SSA Małgorzata Bohun została powołana na stanowisko Sędziego Sądu Apelacyjnego z dniem 1 marca 1991 r. Od dnia 1 kwietnia 2005 r. pełniła funkcję Wiceprezesa i jednocześnie Przewodniczącego Wydziału ds. wizytacji i doskonalenia kadr. Wszyscy znamy ją jako świetnego Szefa. Nie przerażał jej ogrom obowiązków, zawsze z uśmiechem dawała sobie z nimi radę, jej decyzje były kompetentne, a przede wszystkim sprawiedliwe. Prezes Sądu Apelacyjnego Andrzej Niedużak zalety Pani Wiceprezes podkreślił we wzruszających nas wszystkich słowach. Podziękował jej także za dwuletnią współpracę, szczególnie za wsparcie jakie od niej otrzymał przy podjęciu swoich nowych obowiązków.
Z dniem 1 kwietnia 2011 r. na stanowisko Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu została powołana Pani Sędzia Sądu Apelacyjnego Barbara Krameris. Nowa Pani Wiceprezes  jest sędzią tutejszego Sądu  od dnia 3 grudnia 2001 r. Od dnia 1 kwietnia 2009 r. pełniła funkcję wizytatora ds. karnych. Prezes Sądu Apelacyjnego wręczając Pani Sędzi Barbarze Krameris decyzję o powołaniu życzył jej, aby za sześć lat była tak serdecznie żegnana jak Sędzia Małgorzata Bohun.
Rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
w zakresie spraw cywilnych
SSA Małgorzata Lamparska

› więcej
Dodano: 2011-09-20 12:50:51
Zmodyfikowano: 2011-10-05 14:11:48
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Rafał Sulkowski

W dniu 24 marca 2011 r. zostały ogłoszone wyniki  raportu przygotowanego przez Fundację FOR, Helsińską Fundację Praw Człowieka, K2 Internet SA i dziennik „Rzeczpospolita” pt.: „e-Sądy po polsku. Badanie i ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego. III edycja”, który został opracowany w ramach projektu „Lepszy wymiar sprawiedliwości”.

› więcej

Wyniki: 301 - 306 z 316
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.