Broszury informacyjno-edukacyjne

Dodano: 2011-01-03 12:31:12
Zmodyfikowano: 2020-05-05 09:02:53
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 22684
Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez Internet, pierwsza praca …Czy wiedza o tym jakie i komu przysługują prawa jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?
Odpowiedź na to i wiele innych, ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez  Ministerstwo Sprawiedliwości innowacyjnym poradniku „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z  czego często nie zdajemy sobie sprawy.
Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy praw konsumenta czy informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu, czy ochrony wizerunku w Internecie. Książka przybliża też zawody prawnicze oraz przebieg postępowań sądowych.
Poradnik podzielony jest na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla młodzieży gimnazjalnej, zagadnienia prawne są przedstawione według miejsc, w których mogą wystąpić różne zdarzenia, stąd tytuły rozdziałów: „Szkoła”, „Sklep”, „Dom”. W części dla młodzieży ponadgimnazjalnej, bardziej rozbudowanej, bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych w danych rozdziałach, stąd ich tytuły np. „Konsument to ja!”, „Pracuję i zarabiam” czy „Prawa ucznia”.
Forma elektroniczna książki jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/
 
Link do filmu dla głuchoniemych
Broszury wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości
Zamieszczone poniżej publikacje w przejrzysty sposób opisują prawa i obowiązki obywatela związane z wymiarem sprawiedliwości, takich jak:
- prawo do sądu,
- prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
- prawo do dwuinstancyjnego postępowania,
- prawo do poszanowania wolności i godnego traktowania,
- prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy,
- prawo do obrony,
- prawo do pomocy w postępowaniu,
- prawo dowodzenia,
- prawo do informacji,
- prawo do ugodowego zakończenia sprawy,
- prawo do wynagrodzenia niezgodnych z prawem decyzji sądu,
- obowiązek odpowiedniego zachowania,
- obowiązek mówienia prawdy,
- obowiązek terminowego dokonywania czynności,
- obowiązek stawiennictwa,
- obowiązek dostarczania dowodów,
- obowiązek ponoszenia kosztów procesu,
- obowiązek wykonania orzeczeń sądu.
Ponadto w broszurach zawarto informacje o systemie sądownictwa polskiego, prokuraturze i Trybunale Konstytucyjnym. Także o Europejskim Trybunale Praw Człowieka i Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz o składaniu skarg. Odpowiadają również na najczęściej zadawane pytania dotyczące postępowania cywilnego, karnego i sądowoadministracyjnego.
Broszury informacyjno-edukacyjne wraz z wzorami pism procesowych:
Obywatel w postępowaniu cywilnym Link do filmu dla głuchoniemych
Obywatel w postępowaniu karnym  Link do filmu dla głuchoniemych
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym  Link do filmu dla głuchoniemych
 
Wersje broszur przeznaczone do druku
Broszura wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje
Broszura pt. "Będę świadkiem w sądzie" Link do filmu dla głuchoniemych
 została przygotowana przez Fundację Dzieci Niczyje i stanowi element kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”.
Ta publikacja stanowi poradnik dla dzieci i młodzieży, które będą występowały przed sądem w roli świadka. Jest bogato ilustrowana i napisana językiem przystępnym dla młodych osób. Wyjaśnia ona:
- na czym polega zadanie świadka,
- z kim spotka się dziecko będące świadkiem,
- co dzieje się w sądzie w trakcie sprawy sądowej,
- jak wygląda pokój przesłuchań,
- co będzie się działo po zakończeniu sprawy w sądzie.
Ważne
Zaleca się, by w lekturze broszury towarzyszyła dziecku osoba dorosła zorientowana w procedurach sądowych, która odpowie na pytania i wątpliwości dziecka oraz będzie mogła przekazać informacje o potrzebach dziecka prokuratorowi lub sędziemu.
 
Broszury zostały wydane i opublikowane w ramach realizacji Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości „Ułatwianie dostępu do wymiaru Sprawiedliwości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Wersje broszur przeznaczone do druku:
Obywatel w postępowaniu cywilnym
Obywatel w postępowaniu karnym
Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym
"Będę świadkiem w sądzie"
 
Zachęcamy do zapoznania się z czasopismem naukowym „Nieruchomości@”, którego wydawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Kwartalnik ten jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków wykorzystujących swoją wiedzę w sferach wymiaru sprawiedliwości i działalności urzędów państwowych.
Czasopismo znaleźć można na stronie: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/
 
Broszury i publikacje Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/
 
Prezentujemy ulotkę informacyjną dotyczącą istoty elektronicznego postępowania upominawczego przygotowaną z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości. Broszura ma na celu przybliżenie społeczeństwu samego postępowania oraz sposobów ewentualnej obrony przed wydanym w danej sprawie nakazem zapłaty. Zainteresowani odnajdą w publikacji miedzy innymi informacje dotyczące działania e-sądu oraz możliwych zachowań po otrzymaniu nakazu zapłaty.

EPU - ulotka informacyjna MS
ilustracjailustracja
 
Podmiot udostępniający informację
Ministerstwo Sprawiedliwości

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
03.01.2011 r.