Oddział ds. Planowania i Budżetu

Dodano: 2014-02-03 07:58:40
Zmodyfikowano: 2020-03-12 14:59:23
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 23757
Oddział do spraw Planowania i Budżetu
Kierownik – Aneta Bojór - Tuszyńska
Zastępca Kierownika Oddziału – Anna Bednarek

Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Siedziba
ul. Powstańców Śl. 124, 53-333 Wrocław
pok. 29 I piętro, tel. 71 798 79 00-01, 71 798 79 46
faks 71 798 79 02
e-mail:
 
Do zakresu działania Oddziału do spraw Planowania i Budżetu w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu należy:
1. opracowywanie na podstawie projektów przedkładanych Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego przez dyrektorów sądów na obszarze apelacji, projektów planów finansowych i planów finansowych sądów z obszaru apelacji wrocławskiej;
2. opracowywanie na podstawie projektów przedkładanych Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego przez dyrektorów sądów na obszarze apelacji, projektów planów finansowych i planów finansowych sądów w układzie zadaniowym z obszaru apelacji wrocławskiej;
3. opracowywanie w porozumieniu z podległymi dysponentami projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;
4. wprowadzanie zmian w planach finansowych sądów z obszaru apelacji wrocławskiej;
5. organizowanie na obszarze apelacji właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji planów finansowych oraz planów wydatków w układzie zadaniowym przez podległe sądy, dokonywanie ich kwartalnych ocen oraz przekazywanie tych ocen wraz z niezbędnymi wnioskami Dyrektorowi Sądu;
6. sporządzanie analiz wykonania budżetu sądów z obszaru apelacji wrocławskiej;
7. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych, a także sprawozdań tematycznych, w tym z realizacji budżetu zadaniowego z sądów z obszaru apelacji wrocławskiej;
8. przygotowywanie kwartalnych ocen wykonania planu finansowego z sądów obszaru apelacji wrocławskiej;
9. opracowywanie bieżących analiz;
10. obsługa administracyjna Dyrektora Sądu jako organu sądu, o którym mowa w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych;
11. realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa Sądu i  Dyrektora Sądu.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
01.02.2014 r.