Oddział Finansowy do spraw utrzymania ZSRK

Dodano: 2014-04-01 10:05:47
Zmodyfikowano: 2019-11-26 14:01:11
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 38350
Oddział Finansowy do spraw utrzymania ZSRK
Kierownik Oddziału - Dariusz Maślak
Zastępca Kierownika Oddziału -
Beata Stankowska
Adres do korespondencji
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Oddział Finansowy do spraw utrzymania ZSRK
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
Siedziba Oddziału
ul. Namysłowska 8 (Hala Grafit, II piętro), 50-304 Wrocław
 tel. 71 748 96 04, 71 748 96 40
faks 71 748 96 41
email:

Do zakresu działania Oddziału Finansowego do spraw utrzymania ZSRK w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu należy:
1. pełnienie funkcji Centrum Kompetencji dla Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami dla jednostek sądownictwa na terenie kraju;
2. organizacja wsparcia systemu ZSRK dla pracowników jednostek sądownictwa powszechnego na terenie kraju w aspektach funkcjonalnych systemu ZSRK oraz nadawania uprawnień do aplikacji SAP;
3. proponowanie Kierownikowi Projektu kierunków rozwoju systemu ZSRK;
4. administrowanie systemem ZSRK w aspektach funkcjonalnych systemu ZSRK oraz nadawania uprawnień do aplikacji SAP, w tym:
a) zgłaszanie i rozwiązywanie błędów w pracy systemu ZSRK w narzędziu ServiceDesk dostarczonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz nadzór nad ich naprawą przez jednostki zewnętrzne,
b) opracowywanie, zgłaszanie i obsługa wniosków o dokonanie zmian w systemie ZSRK w narzędziu ServiceDesk dostarczonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
c) prowadzenie prac związanych z rozwojem systemu ZSRK;
5. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników systemu ZSRK;
6. prowadzenie dla użytkowników systemu ZSRK:
a) Portalu Wiedzy,
b) Portalu Informacyjnego,
c) Forum Wiedzy;
7. prowadzenie biurowości związanej z zarządzaniem i administrowaniem systemu ZSRK w aspekcie funkcjonalnym oraz nadawania uprawnień;
8. gromadzenie, aktualizacja oraz przetwarzanie protokołów powierzenia przetwarzania danych osobowych ze wszystkich jednostek resortu korzystających z systemu ZSRK dla wszystkich pracowników świadczących wsparcie w systemie ZSRK;
9. rejestrowanie spraw załatwianych przez Oddział Finansowy do spraw utrzymania ZSRK zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną w sądzie;
10. realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Sądu
Samodzielne stanowisko pracy:
Główny Specjalista ds. analizy systemu ZSRK - samodzielne stanowisko pracy w Oddziale Finansowym do spraw utrzymania ZSRK podlegające Dyrektorowi Sądu.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
01.04.2013