Portal Orzeczeń

Dodano: 2012-03-21 08:42:57
Zmodyfikowano: 2015-02-18 07:54:21
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Odsłon: 75949
Internetowy Portal Orzeczeń
W Portalu Orzeczeń publikowane są wszystkie orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, z wyjątkiem orzeczeń kończących postępowanie w danej instancji, wydanych w sprawach dotyczących:
1)  rozwodu i separacji;
2)  ubezwłasnowolnienia;
3)  lustracji;
4)  rent;
5)  przestępstw przeciwko wolności seksualnej;
6) wydania wyroku łącznego;
7)  wznowienia postępowania;
8) postępowania wykonawczego w sprawach karnych (AKzw);
9) zastosowania prawa łaski;
10) orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, kosztów postępowania sądowego, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.
W Portalu Orzeczeń będą publikowane także orzeczenia, gdy sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący Wydziału uzna za celowe opublikowanie orzeczenia należącego do powyższych kategorii ze względu na doniosły problem prawny lub wywołujący zainteresowanie społeczne.
Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu gdy zdecyduje tak sędzia sprawozdawca lub Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, a także gdy jest to sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz  z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Opublikowane orzeczenia dostępne są w Portalu Orzeczeń pod adresem:
http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl
Reguły anonimizacji
Wszelkie problemy i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu Orzeczeń prosimy zgłaszać za pośrednictwem infolinii pod numerem 71 748 96 00 (wybierając tonowo nr 3) lub  na adres mailowy .
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
20.03.2012 r.