Pożyczki sędziowskie

Dodano: 2010-12-09 13:25:49
Zmodyfikowano: 2017-09-06 14:16:29
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Damian Madziała
Odsłon: 29517
Mając na uwadze dokonaną zmianę przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia regulującego sposób planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków, uprzejmie informujemy, że zgodnie z wprowadzoną regulacją z kręgu osób uprawnionych do uzyskania pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wyłączeni zostali sędziowie w stanie spoczynku. W pozostałym zakresie treść rozporządzenia nie uległa zmianie, stąd „Regulamin przyznawania pomocy finansowej sędziom z obszaru apelacji wrocławskiej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych” dostosowano w zakresie wskazania nowej podstawy prawnej regulującej tą procedurę.
ZARZĄDZENIE Nr 0110-22/17 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 01.09.2017 r.
Regulamin przyznawania pomocy finansowej sędziom z obszaru apelacji wrocławskiej
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych - Załącznik nr 1
 
Umowa pożyczki - hipoteka - Załącznik nr 7
Umowa pożyczki - poręczenie - Załącznik nr 7a
Umowa poręczenia pożyczki - Załącznik nr 8
Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i współmałżonka - Załącznik nr 3
Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki - Załącznik nr 4
Oświadczenie małżonka poręczyciela - Załącznik nr 5
Oświadczenie poręczyciela o zobowiązaniach - Załącznik nr 6
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Renata Antos, Weronika Kieres

Data wytworzenia informacji
06.09.2010 r.