2012

Dodano: 2013-02-08 13:49:56
Zmodyfikowano: 2013-02-08 14:08:14
Opublikował: Rafał Bartoszewicz
Przez: Rafał Bartoszewicz
Odsłon: 15745
 
Informacja statystyczna dotycząca spraw rozpoznanych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Zestawienie sporządził: Zespół do spraw Analiz i Organizacji Pracy Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu na podstawie danych przekazanych przez sekretariaty wydziałów w sprawozdaniu rocznym MS.
Informacja statystyczna spraw rozpoznanych za rok 2012.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Pozostałość
z roku 2011
wpływ
w roku 2012
załatwienie
w roku 2012
Pozostałość
na dzień 31.12.2012
I Wydział Cywilny
156
4175
4170
161
w tym
cywilne
123
3389
3376
136
gospodarcze
33
786
794
25
II Wydział Karny
237
3396
3420
213
III Wydział Pracy
i Ubezpieczeń
Społecznych
564
2286
2282
568
w tym
pracy
30
99
106
23
ubezpieczeniowe
534
2187
2176
545
razem
957
9857
9872
942
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Grzegorz Kubicki

Data wytworzenia informacji
08.02.2013