Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788

Aktualności i Ogłoszenia

RSS
Wyświetlaj na stronie: 
Dodano: 2020-06-03 09:53:37
Zmodyfikowano: 2020-06-03 09:53:37
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski

W związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu informuje,  że w budynkach sądowych obowiązują w szczególności następujące zasady:
1. do budynków Sądu mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, w tym zawiadomione lub wezwane na rozprawę, nie wcześniej niż 10 minut przed jej rozpoczęciem;
2. interesant wchodzący do budynku, na 10 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na sprawę sądową,
a w przypadku jego braku służba ochrony zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały służbie ochrony żadnego celu pobytu w Sądzie. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu lub upoważniona przez niego osoba;
3. osoby w charakterze publiczności lub przedstawiciele mediów mogą wejść na salę rozpraw, za zgodą składu orzekającego, pod warunkiem możliwości zachowania minimum 2 m odległości między osobami;
4. wszyscy wchodzący do budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podlegają obowiązkowi:
1) poddania się kontroli pomiaru ciepłoty ciała,
2) przeprowadzania dezynfekcji rąk,
3) zakrywania ust i nosa przy pomocy maski (maseczki, przyłbicy lub części odzieży);
5. przez cały czas pobytu w budynkach strony/pełnomocnicy powinni stosować środki ochrony, w szczególności dezynfekować ręce oraz zasłaniać usta i nos;
6. w przypadku złego stanu zdrowia lub samopoczucia strona/pełnomocnik powinien pozostać w domu i zawiadomić o tym telefonicznie lub mailowo sekretariat właściwego wydziału;
7. Służba ochrony/Policja sądowa odmówi wstępu do budynku sądu osobom, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. Odmówi wstępu również tej osobie, która odmówiła poddaniu się badaniu ciepłoty ciała lub dezynfekcji rąk lub/i nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Zarządzenie nr 0210-10/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie epidemii w okresie od 27 maja 2020 r. do odwołania.

› więcej

Dodano: 2020-03-12 16:18:06
Zmodyfikowano: 2020-05-26 15:28:04
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski


› więcej

Dodano: 2020-04-10 12:19:42
Zmodyfikowano: 2020-04-28 10:14:16
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Usługa świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług eksperckich i konsultingowych w obszarze biznesowym Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr
Termin składania ofert: 17.04.2020 r.

› więcej
Dodano: 2020-04-10 13:04:19
Zmodyfikowano: 2020-05-06 08:59:50
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usługi szkoleniowej – kursu języka angielskiego dla pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Termin składania ofert: 17.04.2020 r.

› więcej
Dodano: 2020-04-07 15:17:08
Zmodyfikowano: 2020-05-21 15:27:55
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Michał Gremblewski

Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z miejscem wykonywania pracy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu (1 etat) oraz w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy (1 etat)

› więcej

Dodano: 2020-03-31 09:04:37
Zmodyfikowano: 2020-03-31 09:04:37
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski
Przez: Krzysztof Wiśniewski

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19
W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.
Aktualnie wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Pomimo wyzwań organizacyjnych zapewnienie dostępu do pomocy jest szczególnie ważnym zadaniem. Konieczna jest realizacja zadań określonych w ustawie zdnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom i wykonawcom usług.

› więcej

Wyniki: 1 - 6 z 402
wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.