Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Rozmiar czcionki:
BIP
Start -› Aktualności i Ogłoszenia -› Uchwały nr 3-8 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z dnia 25.04.2019 r
Jednostka Nadrzędna
JEDNOSTKI podległe
Musisz uaktualnić flash player"a.
Portal Orzeczeń
Portal Informacyjny
ilustracja
Masz Prawo do Mediacji
E-płatności
Kontakt
tel: 71 798 77 99
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu mieści się w trzech budynkach. Więcej informacji w zakładce Siedziba.
tel. centrala 71 798 77 77
faks: 71 798 77 14
tel. 71 748 96 00
NIP 899-17-34-166
REGON 005965788
Uchwały nr 3-8 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z dnia 25.04.2019 r
lista aktualności
Dodano: 2019-04-29 13:09:50
Zmodyfikowano: 2019-04-29 13:16:56
Opublikował: Mariusz Klimecki
Przez: Mariusz Klimecki
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 2004
Załącznik do protokołu Zgromadzenia A-000-1/19
 
Uchwała nr 3
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej
z dnia 25.04.2019 r.

  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej dotycząca odroczenia przedstawienia i opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej odracza opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych kierowanych przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie prawidłowości procesu wyłaniania sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa.
     Zgromadzenie apeluje do Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu o nieprzedstawianie kandydatów Zgromadzeniu oraz Krajowej Radzie Sądownictwa do tego czasu.
 
Uchwała nr 4
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej
z dnia 25.04.2019 r.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wskazuje, że odmowa przyjęcia informacji rocznej o działalności sądów apelacji wrocławskiej w 2018 r. jest wyrazem braku akceptacji dla stałego pogarszania się warunków pracy tych sądów i wydłużania czasu trwania postępowań. Prowadzi to do realnego zagrożenia konstytucyjnego prawa obywateli do sądu (art. 45 Konstytucji RP).
  Podejmowanie pozorowanych działań reformatorskich, sprowadzających się do zmian personalnych i ograniczania niezależności władzy sądowniczej, nie zapewni sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Sytuacji nie poprawia także siłowe wdrażanie rozwiązań organizacyjnych, które zamiast ułatwiać pracę, bardziej ją utrudniają.
     Zgromadzenie z dezaprobatą przyjmuje bezczynność pozostałych władz wobec problemów organizacyjnych i braków kadrowych w sądach. Dotyczy to w szczególności niezapewnienia godziwych wynagrodzeń pracownikom niebędącym sędziami. Skutkiem tego jest odpływ wykwalifikowanej, doświadczonej kadry pomocniczej, który na terenie apelacji wrocławskiej osiągnął już zatrważający poziom.
     Biorąc pod uwagę opisane trudności, należy wyrazić uznanie sędziom, asystentom oraz pozostałym urzędnikom sądowym, którzy rzetelnie i z dużym zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki.
     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wskazuje, że zwiększony wysiłek sędziów i pozostałych pracowników nie jest w stanie powstrzymać pogłębiającego się kryzysu w sądach bez niezwłocznego podjęcia przez władzę ustawodawczą oraz wykonawczą rzeczywistych, zgodnych ze standardami konstytucyjnymi działań naprawczych.

 
Uchwała nr 5
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej
z dnia 25.04.2019 r.
 
     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej popiera uchwały nr II i III Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z dnia 15.04.2019 r., w których:
     - krytycznie oceniono działania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców oraz  Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego,
     - wezwano sędziów orzekających w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, aby do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) statusu osób powołanych na urząd sędziów Izby Dyscyplinarnej i zgodności nowego trybu dyscyplinarnego ze standardami niezależności sądownictwa obowiązującymi w Unii Europejskiej powstrzymali się od orzekania, ewentualnie wystąpili z odpowiednimi pytaniami prejudycjalnymi do TSUE.

 
Uchwała nr 6
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej
z dnia 25.04.2019 r.

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej z najwyższym zaniepokojeniem przyjmuje wyrok Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z dnia 22.03.2019 r., którym została ukarana dyscyplinarnie Sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alina Czubieniak.
     Zgromadzenie ocenia ten wyrok, jako niedopuszczalną ingerencję w sferę orzeczniczą, chronioną przez niezawisłość sędziowską. To bardzo poważne zagrożenie dla fundamentów państwa prawa.
     Zgromadzenie solidaryzuje się z Panią Sędzią Aliną Czubieniak.
 
 
Uchwała nr 7
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej
z dnia 25.04.2019 r.


     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wyraża głębokie oburzenie słowami Premiera Mateusza Morawieckiego wypowiedzianymi w czasie ostatniej wizyty w USA. Nie licują one z godnością urzędu Prezesa Rady Ministrów RP.
     Przywoływanie nazistowskich kolaborantów w tzw. Państwie Vichy jako uzasadnienia „reformy” sądownictwa w Polsce jest niegodziwe. Nie ma żadnego podobieństwa pomiędzy polskimi sędziami a ludźmi odpowiedzialnymi za wywiezienie tysięcy francuskich Żydów do obozów zagłady. Takie bezprecedensowe zestawienie jest nie do pogodzenia z deklarowaną przez rząd walką o prawdę historyczną i godność naszego Narodu.
     Po raz kolejny w wypowiedzi Premiera pojawiły się twierdzenia o korupcji wśród sędziów bez wskazania jakichkolwiek dowodów. Ponadto nigdy w badaniach ogólnopolskich, przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach, poparcie dla obecnych zmian w wymiarze sprawiedliwości nie przekroczyło 50%. Środowisko sędziowskie opowiada się za reformą służącą usprawnieniu działania sądów, a nie taką, która prowadzi do podporządkowania sądownictwa politykom.
     Podawanie podczas wizyt zagranicznych nieprawdziwych danych oraz wzbudzanie nieufności do polskich instytucji, będących fundamentem państwa prawa, jest działaniem szkodliwym.
     Wskazana wypowiedź jest przejawem cynicznego i instrumentalnego traktowania władzy sądowniczej. Po niesławnej kampanii billboardowej, sfinansowanej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej, to kolejny krok na drodze do zwiększenia wpływu polityków na sądy.
     Przypominanie trudnych rozliczeń Francuzów z bolesną historią w powiązaniu z twierdzeniem, iż „Unia Europejska wtrąca się, bo o Polsce nie ma pojęcia” należy ocenić jako co najmniej nieodpowiedzialne. Unia Europejska jest wspólnotą wartości, której celem jest urzeczywistnienie praw człowieka, będących także fundamentem polskiego ładu konstytucyjnego. Z tego punktu widzenia ukazywanie Unii jako bytu obcego, niezorientowanego, „wtrącającego się” w nie swoje sprawy, jest niedopuszczalne.
     Wobec powyższego Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej wzywa Premiera Mateusza Morawieckiego do niezwłocznego opublikowania sprostowania i przeproszenia polskich sędziów.
 
Uchwała nr 8
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej
z dnia 25.04.2019 r.
 

     Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej sprzeciwia się szykanowaniu prokuratorów (członków Stowarzyszenia  „Lex Super Omnia”) Krzysztofa Parchimowicza, Dariusza Korneluka i Katarzyny Gembalczyk, którzy potępili instrumentalne wszczęcie śledztwa w sprawie sędzi Agnieszki Pilarczyk z Sądu Rejonowego dla Krakowa -Śródmieścia, a także uznali za bezprawny komunikat na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Katowicach, w którym pomówiono ją o popełnienie przestępstwa.
     Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko wymienionym prokuratorom narusza, pozostającą pod ochroną Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zasadę swobody wypowiedzi.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Osoba, która wytworzyła informację
Aneta Gniadek

Data wytworzenia informacji
29.04. 2019 r.

wstecz
Niniejszy serwis stanowi Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.