Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - wersja tekstowa
Rozmiar czcionki:  A  A  A                                    Pełna wersja graficzna serwisu                                    Wyszukiwarka Szukaj


1. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizacji pracy sądów
2. Komunikaty Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie odwoływania rozpraw (aktualizacja)

Jesteś tutaj: Start -› Aktualności i Ogłoszenia

Aktualności i Ogłoszenia

RSS
Wyświetlaj na stronie: 
Komunikat w sprawie organizacji funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od 27 maja 2020 r. do odwołania
Dodano: 2020-06-03 09:53:37  |  Zmodyfikowano: 2020-06-03 09:53:37
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
W związku z epidemią koronawirusa (Covid-19) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu informuje,  że w budynkach sądowych obowiązują w szczególności następujące zasady:
1. do budynków Sądu mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, w tym zawiadomione lub wezwane na rozprawę, nie wcześniej niż 10 minut przed jej rozpoczęciem;
2. interesant wchodzący do budynku, na 10 minut przed wyznaczoną godziną sprawy, zobowiązany jest do okazania wezwania lub zawiadomienia na sprawę sądową,
a w przypadku jego braku służba ochrony zweryfikuje udział danej osoby w rozprawie lub posiedzeniu sądowym. Pozostałe osoby wchodzące do budynku winny wskazać cel wizyty. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego nie będą wpuszczane do budynku osoby, które nie wskazały służbie ochrony żadnego celu pobytu w Sądzie. W razie wątpliwości decyzję o wpuszczeniu do budynku Sądu osoby, która nie wskazała celu wejścia, w szczególności nie wzywanej do udziału w czynnościach procesowych, każdorazowo podejmuje Prezes Sądu lub upoważniona przez niego osoba;
3. osoby w charakterze publiczności lub przedstawiciele mediów mogą wejść na salę rozpraw, za zgodą składu orzekającego, pod warunkiem możliwości zachowania minimum 2 m odległości między osobami;
4. wszyscy wchodzący do budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podlegają obowiązkowi:
1) poddania się kontroli pomiaru ciepłoty ciała,
2) przeprowadzania dezynfekcji rąk,
3) zakrywania ust i nosa przy pomocy maski (maseczki, przyłbicy lub części odzieży);
5. przez cały czas pobytu w budynkach strony/pełnomocnicy powinni stosować środki ochrony, w szczególności dezynfekować ręce oraz zasłaniać usta i nos;
6. w przypadku złego stanu zdrowia lub samopoczucia strona/pełnomocnik powinien pozostać w domu i zawiadomić o tym telefonicznie lub mailowo sekretariat właściwego wydziału;
7. Służba ochrony/Policja sądowa odmówi wstępu do budynku sądu osobom, u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38°C. Odmówi wstępu również tej osobie, która odmówiła poddaniu się badaniu ciepłoty ciała lub dezynfekcji rąk lub/i nie zastosowała się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.
Zarządzenie nr 0210-10/20 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie epidemii w okresie od 27 maja 2020 r. do odwołania.

więcej

WAŻNE KOMUNIKATY dot. koronawirusa (aktualizacja: 26 maja 2020)
Dodano: 2020-03-12 16:18:06  |  Zmodyfikowano: 2020-05-26 15:28:04
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
 1. Komunikat Nr 1 Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 12 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 2. Komunikat Nr 2 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 3. Komunikat Nr 3 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 4. Komunikat Nr 4 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 5. Komunikat Nr 5 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 marca 2020 r. w związku z epidemią korona
 6. Komunikat Nr 6 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 20 marca 2020 r. dotyczący zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w stanie zagrożenia epidemicznego
 7. Komunikat Nr 7 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 30 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa. Informacja dotycząca spraw pilnych, w których odbędą się rozprawy i posiedzenia w dniach 30 marca 2020 r. - 3 kwietnia 2020 r.
 8. Komunikat Nr 8 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 30 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa – dalsze ograniczenia od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania
 9. Komunikat Nr 9 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 3 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 10. Komunikat Nr 10 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 11. Komunikat Nr 11 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 12. Komunikat Nr 12 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 13. Komunikat Nr 13 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 14. Komunikat Nr 14 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 29 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 15. Komunikat Nr 15 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 30 kwietnia 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 16. Komunikat Nr 16 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8 maja 2020 r.  w związku z epidemią koronawirusa
 17. Komunikat Nr 17 Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 15 maja 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa
 18. Komunikat Nr 18 w sprawie organizacji funkcjonowania Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu od 27 maja 2020 r. do odwołania

więcej

Usługa świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług eksperckich i konsultingowych w obszarze biznesowym Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr
Dodano: 2020-04-10 12:19:42  |  Zmodyfikowano: 2020-04-28 10:14:16
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Usługa świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług eksperckich i konsultingowych w obszarze biznesowym Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr
Termin składania ofert: 17.04.2020 r.
więcej

Zapewnienie usługi szkoleniowej – kursu języka angielskiego dla pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Dodano: 2020-04-10 13:04:19  |  Zmodyfikowano: 2020-05-06 08:59:50
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
Przedmiot zamówienia: Zapewnienie usługi szkoleniowej – kursu języka angielskiego dla pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Termin składania ofert: 17.04.2020 r.
więcej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "K-1102-8/20"
Dodano: 2020-04-07 15:17:08  |  Zmodyfikowano: 2020-05-21 15:27:55
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Michał Gremblewski
Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu z miejscem wykonywania pracy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu (1 etat) oraz w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy (1 etat)

więcej

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości - nieodpłatna pomoc prawna
Dodano: 2020-03-31 09:04:37  |  Zmodyfikowano: 2020-03-31 09:04:37
Opublikował: Krzysztof Wiśniewski  |  Przez: Krzysztof Wiśniewski
KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19
W sytuacji wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.), zapewnienie dostępności do nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest szczególnie potrzebne.
Aktualnie wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Pomimo wyzwań organizacyjnych zapewnienie dostępu do pomocy jest szczególnie ważnym zadaniem. Konieczna jest realizacja zadań określonych w ustawie zdnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) w sposób zapewniający bezpieczeństwo beneficjentom i wykonawcom usług.

więcej

Wyniki: 1 - 6 z 402wstecz


Mapa   |  Polityka prywatności   |  Zastrzeżenia prawne   |  Rejestr zmian   |  Redakcja   |  Newsletter

Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.   Kontakt z administratorem